Menu Hyuga

   - Servis avec 1 soupe,1 salade, 1 rizMenu Sashimi

15 sashimi: saumon, thon, dorade, anago

16,50€Menu Sashimi du Chef

15 sashimi: saumon, thon, dorade, anago, bar, maquereau, calmer.

21,50€Menu Maki, Sushi

Assortiments de sushi et de maki(pas de riz)

15,90€Menu Maki,Sushi du Chef

Assortiments de sushi et de maki(pas de riz)

20,50€Menu Brochette,Sushi

Assortiments de sushi et 4 pièces yakitori

22,60€Menu du Chef au choix

Assortiments de sushi, maki, yakitori

25,60€Menu plat d'Hyuga

pour 2 personnes : gyoza, yakitori, tempura, sushi, sashimi, maki

39,50€Menu Végétarien

Tofu, brochette, sushi, maki
+ riz

18,50€